Neki od nas misle da znaju sve

Mislimo da znamo sve, zar ne? Problem je u tome da onda ne rastemo i ništa novo ne može da dođe. Prihvatanjem da postoji moć i ajmo reć inteligencija koje su veći od nas, ili milslimo da smo to ,,mi” u našem fizičkom obliku? Ako mislimo da smo to mi, onda ćemo, zbog svog ograničavajućeg uma, biti veoma uplašeni. Ako shvatimo da u ovom našem čovečanstvu postoji moć koja je mnogo veća i mudrija i da smo mi deo nje, onda možemo da pređemo u prostor u kome vlada sveukupnost mogućnosti.

Koliko često dozvoljavamo sebi da se krećemo u granicama naše sadašnje svesti?

Svaki put kada kažemo ,,Ne mogu”, stavljamo pred sobom znak ,,stop”. Zatvaramo vrata ka svojoj unutrašnjoj mudrosti i blokiramo tok energije. 

Da li smo voljno da odemo dalje od onoga sada verujemo?

Jutros smo se probudili sa određenim konceptom i idejama. Imamo mogućnost da neke od njih prevaziđemo da bismo doživeli mnogo veću stvarnost. To se naziva učenjem zato šti primamo nešto novo i integriramo u svom životu.  Ono može da se uklopi sa onim što je već tamo ili može da bude čak i bolje. 

Da li primećujemo promene oko sebe?

Jesmo li primetili nekad da kada počnemo da uređujemo svoj orman, odbacujemo odeću i druge stvari koje nam više nisu potrebne. Na jednu stranu stavljamo stvari koje ćemo pokloniti, a na drugu stranu one za bacanje. A onda počnete sve da vraćate i to drugačijim redom. Tako nam je lakše da nađemo ono što nam treba, a u isto vreme smo dobili i mesto ua novu odeću, zar ne?

Ako smo kupili nešto novo i stavili ga u stari orman, morali smo da ga uguramo među već postojeće stvari. Ako sredimo i očistimo orman, pa unesemo novu stvar, ona će imati više mesta. 

 

Šta je sa našim umom?

Isto treba da uradimo i sa našim umom. Treba da raščistimo njegov sadržaj da bismo dobili mesta za nove mogućnosti. Sve je moguće tamo gde je Bog, a on je u svakome od nas. Ako nastavimo sa svojim unapred smišljenim idejama, onda smo smo blokirani. Kada nam je neko bolestan, da li često kažemo ,,Oh, sirotan, sigurno mnogo pati!” Ili, da li ga pogledmo i vidimo apsolutnu istinu bića i šaljemo ozdravljenje podrškom? Da li vidimo sveukupnost mogućnosti i znamo li i da li smo svesni da su čuda moguća?

 

Priča za kraj

Jedan čovek mi je jedanput vrlo kategorično rekao da je apsolutno nemoguće da se odrasla osoba promeni. Živeo je u pustinji i imao sve mofuće bolseti. A onda je poželeo da proda svoje imanje. Kako nije hteo da izmeni svoje razmišljanje, bio je veoma krut kada je došlo vreme da dogovri sa kupcem. Prodaja je morala da se obavi na njegov način. Bilo je jasno da će imati mnogo teškoća pokušavajući da proda imanje, jer je verovao da nikada ne bi mogao da se promeni. A trebalo je samo da svoju svest otvori novom načinu razmišljanja.

NOVI KRUG POLAZNIKA

Bilo da dolazite iz daleka ili jednostavno volite svoje okruženje mira skrojeno baš po vašoj meri. U udobnosti vašeg doma iz udobnosti vaše fotelje možete pratiti profesionalni program ličnog rasta i da napredujete postepeno i fokusirano otkrivajući svoj potencijal i izučavajući kako uspešni ostvaruju tako izvanredne rezultate!

PODRŠKA JE BITNA, ZAR NE?