Većina ljudi koji žele nešto da promene imaju problem sa niskim samopoštovanjem. Moje edukacije čine da povratiš izgubljeno samopoštovanje što će ti doneti vidljivu ličnu i profesionalnu promenu. Uklonićeš vlastite blokade i oslobodićeš prostor za svoju novu verziju.


Promena je obično nešto što želimo da drugi urade, zar nije tako? Kada govorimo o drigima, mislim i na vladu, veliki biznis, šefa ili kolegu, poreske organa, strance. Školu, muža, ženu, majku, oca, decu, itd. Na sve, osim na nas same. Mi ne želimo da se promenimo, ali želimo da se svi drugi promena da bi nam život bio drugačiji. A ipak, svaka promena koju ćemo ikada imati moraće da dođe iz nas.


Promena znači osloboditi sebe osećanja izolovanosti, izdvojenosti, usamljenosti, besa, straha i bola. Mi stvaramo život pun divnog mira, gde možemo da se opustimo i uživamo u životu onakvom kakav nam dolazi, gde znamo da će sve biti u redu.


Iz ličnog iskustva znam da se promena sama od sebe neće desiti, da neće naš uspeh doći preko noći, da nećemo ozdraviti/isceliti ako ne prionemo sa nekim radom. Godinama sam se bojao da izađem na društvenoj sceni, da progovorim ko sam u strahu od osude šta će drugi reći za moj glas. Živeo sam u prošlosti, bio sam kao zatvorenik iz Askabana koji čeka svog druga Harryja da mu magičnim štapićem otvori vrata i izbavi ga od sosptvene sene.

Jednog jutra sam odlučio, da ne želim nikog čekati da me izbavi iz sopstvenog zatvora. Zato što znam da taj neko može otvoriti spoljna vrata, ali ne i unutrašnja. Odlukom da jednostavno ne želim više ovako živeti i ovako se osećati. Krenuo sam putem promene.


Moja misija je da te mojim edukacijama naučim da povratiš izgubljeno samopoštovanje što će ti omogućiti vidljivu ličnu i profesionalnu promenu. Uklonićeš blokade i oslobodićeš prostor za svoju novu verziju.

Upiši još danas neku moju edukaciju koja će ti omogućiti vidljivu ličnu i profesionalnu promenu!

Radujem ti se

Comments are closed.